• Huize P.R. Derks, Dokter Larijweg 72, 7961NN Ruinerwold
  • 06-28661002 óf 06-27359551
12 Appartmenten 6 Badkamers

Voor hulpbehoevenden en beademing

Huize P.R. Derks is er voor iedereen die zorg nodig heeft. Zoals mensen met een intensieve zorgbehoefte bijvoorbeeld bij spierziekten, na een CVA (beroerte), mensen die dementerend zijn, of na een grote operatie, bij ernstig nierfalen of zware diabetes, COPD (longziektes). Maar ook voor mensen in hun allerlaatste (terminale) levensfase.

Team Huize P.R. Derks is sinds november 2016 gespecialiseerd in tracheastomale beademing. Wij zijn aangesloten bij het CTB (centrum voor thuisbeademing)  Groningen. Zowel voor ademhalingsondersteuning via een masker ( non-invasieve ) beademing en tracheastoma (invasief) beademing.

1 kamer is volledig ingericht voor beademing, met een ingebouwd alarmsysteem met een goedkeuring van het UMCG.  Zowel voor respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten, of voor KDO kortdurende opname of langdurig verblijf.

Vaak moet er thuis van alles geregeld worden, voordat iemand met beademing naar huis kan, het heeft een grote inpact op iemand zijn leven en zijn omgeving. De zorg thuis moet veilig en verantwoord zijn met zorgverleners die bevoegd en bekwaam zijn, dit kost vaak tijd. De intensieve zorg voor de beademing en eventueel  voor de tracheacanule is 24 uur per dag nodig.

Palliatieve zorg in eigen omgeving is vaak ontzettend zwaar voor de naasten, mantelzorgers. Huize P.R. Derks kan die zorg tijdelijk (respijtzorg) overnemen, bijvoorbeeld tijdens vakanties. Permanente opname in Huize P.R. Derks betekent een enorme verlichting voor de mantelzorgers. Zij hebben dan de ruimte om de emotionele persoonlijke band met hun naaste te versterken zonder last van de vermoeiende zorgtaken.

Alledaagse verzorging en (specialistische) verpleging, steeds gericht op de revitalisering van de gast voor zover mogelijk.